საბჭოს შემადგენლობა

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანო - მონაწილეობითი ბიუჯეტის საბჭო განისაზღვრა შემდეგი შემადგებლობით


1. მირიან აბაშიძე - შუახევის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე, საბჭოს თავმჯდომარე.

2. გიორგი დავითაძე - შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე.

3. რუსუდან შავაძე - შუახევის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე, საბჭოს წევრი.

4. რამინ ფუტკარაძე - შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, არქიტექტრისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი, საბჭოს მდივანი.

5. დავით დავითაძე - შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, არქიტექტრისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი, საბჭოს წევრი.

6. ანზორ ცეცხლაძე - შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი, საბჭოს წევრი.

7. ჯემალ ზოსიძე - შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, არქიტექტრისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის არქიტექტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის განყოფილების უფროსი, საბჭოს წევრი.

8. თამარ ხიმშიაშვილი - შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის ტურიზმის, ძეგლთა დაცვის და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილების უფროსის მ. შ., საბჭოს წევრი.

9. ჯიმშერ აბაშიძე - შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი, საბჭოს წევრი.

10. გია დავითაძე - მერის წარმომადგენელი შუახევის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საბჭოს წევრი.

11. ფატი ჭაღალიძე - შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კულტურის, განათლების, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარე, მუნიციპალური გენდერული საბჭოს თავმჯდომარე, საბჭოს წევრი.

12. თენგიზ ივანაძე - შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიიის თავმჯდომარე, საბჭოს წევრი.

13. თამუნა ქარცივაძე - სოფელ ტაკიძეების მცხოვრები, საბჭოს წევრი (სამოქალაქო აქტივისტი).

14. თამილა ლაბაძე - ინწკირვეთის საჯარო სკოლის მასწავლებელი, საბჭოს წევრი.

 

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 19 მაისის ბრძანება: ბ100.1002213914 შუახევის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანოს - მონაწილეობითი ბიუჯეტის საბჭოს შექმნის შესახებ