საგარეო ურთიერთობები

დამეგობრებული ქალაქები


ქალაქი ტრჟებნიკი, ქვემო სილეზია, უკრაინა 2020 წელი.

თანამშრომლობა ისახავს მიზნად, მუნიციპალიტეტებს შორის გამოცდილების გაზიარებასა და ორმხრივ თანამშრომლობას სხვადასხვა სფეროში, მათ შორის: სოფლის მეურნეობის, ტურიზმისა და ეკონომიკის მიმართულებით.

 

 

 

 

 

 

ქალაქი პოჩაივი, უკრაინა.