სკოლამდელი სააღმრზდელო დაწესებულებები

 

ა(ი)იპ შუახევის ბაგა-ბაღების  გაერთიანების ხელმძღვანელი - ნათელა გოგიტიძე. მობ.: 599474500


ა(ი)იპ შუახევის ბაგა-ბაღების  გაერთიანების  სტრუქტურული ერთეულები:

დაბა შუახევის სტრუქტურული ერთეული,  მენეჯერი -  რუსუდან დიასამიძე. მობ.: 599852082.

ხიჭაურის სტრუქტურული ერთეული, მენეჯერი - მადონა არძენაძე. მობ.: 577071611.

ჭვანის სტრუქტურული ერთეული, მენეჯერი - ნანა დავითაძე. მობ.: 591952999.

ბარათაულის სტრუქტურული ერთეული, მენეჯერი - ქეთინო ირემაძე. მობ.:  577097117

ჭალა-წყაროთის სტრუქტურული ერთეული, მენეჯერი - ლია ფუტკარაძე. მობ.: 577071988.

ნიგაზეულის სტრუქტურული ერთეული, მენეჯერი - მარინა კეკელიძე. მობ.:  591951844.

უჩამბის სტრუქტურული ერთეული,  მენეჯერი - ლამზირა მუთიძე. მობ.:  591951844.

ფურტიოს სტრუქტურული ერთეული, მენეჯერი - თამუნა მიქელაძე. მობ.:  577202994.

ჩანჩხალოს სტრუქტურული ერთეული,  მენეჯერი - თამარ სურმანიძე. მობ.:  577070181.

მახალაკიძეების სტრუქტურული ერთეული, მენეჯერი - ლია ბერიძე. მობ.:  591951003.

შუბნის სტრუქტურული ერთეული, მენეჯერი - თეონა მგელაძე. მობ.: 591129817.

ხაბელაშვილების სტრუქტურული ერთეული, მენეჯერი - ცირა ქათამაძე.: 577071495.

ბუთურაულის სტრუქტურული ერთეული, მენეჯერი - მაკა მახაჭაძე.: 555953002.

 

                             ალტერნატიული ბაღები

ნენიის ალტერნატიული ბაღი, მასწავლებელი - თამარ ფალავანდიშვილი. მობ.:  577653040.

ხაბელაშვილების ალტერნატიული ბაღი, მასწავლებელი - ციცინო ბერიძე. მობ.:  577071484.

ნაღვარევის ალტერნატიული ბაღი, მასწავლებელი  თამარი დავითაძე. მობ.:  577402664.

ქიძინიძეების ალტერნატიული ბაღი, მასწავლებელი - მარია გოგიტიძე. მობ.:  591982449.

ჯაბნიძეების  ალტერნატიული ბაღი, მასწავლებელი - მაია გუნდაძე. მობ.:  599734823.

ოლადაურის ალტერნატიული ბაღი, მასწავლებელი - თამილა ასლანიძე. მობ.:  511653439.

კვიახიძეების ალტერნატიული ბაღი, მასწავლებელი - მზევინარ თავდგირიძე. მობ.: 591956302.

მაწყვალთის ალტერნატიული ბაღი, მასწავლებელი - თინათინ გოგიტიძე. 595902257.

დღტვანის ალტერნატიული ბაღი, მასწავლებელი - ქეთევან დიასამიძე. მობ.:  591983146.