ვიდეო გალერეა

ლიხს იქით და ლიხს აქეთ შუახევი


 

 

 

 

ერთი დღე სოფელში - სოფელი ,,ქიძინიძეები"


 

 

 

 

ერთი დღე სოფელში სოფელში - სოფელი ,,ნენია"


 

 

 

 

აჭარული შაირები


 

 

 

 

ერთი დღე სოფელში - სოფელი ,,წყაროთა"


 

 

 

 

ერთი დღე სოფელში - სოფელი ,,ბუთურაული"


 

 

 

 

აჭარული შაირები - ანსამბლი ,,შუახევი"


 

 

 

 

ერთი დღე სოფელში - სოფელი ,,ცინარეთი"


 

 

 

 

ერთი დღე სოფელში - სოფელი ,,ტაკიძეები"


 

 

 

 

ერთი დღე სოფელში - ცეკვა აჭარული ანსამბლი ,,ფესვები"


 

 

 

 

,,განდაგანა" - მარეთის ხეობა, სოფელი მახალაკიძეები 


 

 

 

 

ანსამბლი ,,ჭვანა"


 

 

 

 

,,განდაგანა" - ქორეოგრაფიული ანსამბლი ,,ფესვები"


 

 

 

 

,,ჰიდაი ნანო" - სოფელი ,,წაბლანა"


 

 

 

 

მგზავრის წერილები - სოფელი ჭვანა


 

 

 

 

შუახევის კულტურის ცენტრის ანსამბლები: ,,ფესვები" და ,,მარეთი"


 

 

 

 

შუახევის ხალხურ საკრავთა ანსამბლი "ტალონში" - აჭარული პოპური


 

 

 

 

ერთი დღე სოფელში - სოფელი ,,ჭალა"