საკრებულოს აპარატის განყოფილებები

                                            იურიდიული განყოფილება

 


იურიდიული განყოფილების უფროსი - ზორბეგ ქარცივაძე.  მობ.: 577 29 99 78.

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვისა და საოქმო წარმოების საკითხებში - დათო ხიმშიაშვილი.

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვისა და საოქმო წარმოების საკითხებში - ეთერი დიასამიძე.

 

 

                                 საქმისწარმოების და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება

 

 

საქმისწარმოების და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების უფროსი - მ|შ. დავით ხიმშიაშვილი. მობ.: 591 44 25 22

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში - ლია დავითაძე.

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საორგანიზაციო საკითხებში - ილო დავითაძე.