საკრებულოს ბიურო

გიორგი დავითაძე - საკრებულოს თავმჯდომარე, ბიუროს თავმჯდომარე.

ვახტანგ ზოიძე - საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, ბიუროს წევრი.

ედნარ კეჟერაძე - საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე, ბიუროს წევრი.

ზაზა დავითაძე - სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე, ბიუროს წევრი.

მირიან აბაშიძე - სამანდატო-საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე, ბიუროს წევრი.

ფატი ჭაღალიძე - ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე, ბიუროს წევრი.

გურამ ზოიძე - ფრაქცია "ქართული ოცნება კონსერვატორების" თავმჯდომარე, ბიუროს წევრი.

გენად მიქელაძე - სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის საკითხთა  კომისიის თავმჯდომარე, ბიუროს წევრი.

თენგიზ ივანაძე - ფრაქცია "ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს" თავმჯდომარე, ბიუროს წევრი.

ზოზლან ზოიძე - ფრაქცია "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის" თავმჯდომარე, ბიუროს წევრი.

ფრიდონ ფუტკარაძე - ფრაქცია "ქართული ოცნება - მრეწველების" თავმჯდომარე, ბიუროს წევრი.