საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი

ჯიმშერ აბაშიძე -  იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი

მობ.: 591 442 509

ელ. ფოსტა: abashidze.j@gmail.com

 

 

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი

ზორბეგ ქარცივაძე - აპარატის იურიდიული განყოფილების უფროსი.

მობ.: 577 299 978

ელ. ფოსტა: zorbegi.qarcivadze@gmail.com