მუნიციპალური ორგანიზაციები

ა(ა)იპ შუახევის ხელოვნებისა და მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

დირექტორი: ნინო ბერიძე

მობ: 577 78 48 81

ელ–ფოსტა: Sakhelovneboskola@gmail.com

ორგანიზაციის წესდება.

 

ა(ა)იპ შუახევის ბაგა–ბაღების გაერთიანება

დირექტორი: ნათელა გოგიტიძე

მობ: 599 47 45 00

ელ–ფოსტა: Shuaxevisbaga.bagi@gmail.com

ორგანიზაციის წესდება


ა(ა)იპ შუახევის სპორტული ცენტრი

დირექტორი: რამინ ჯოიძე

მობ: 577 17 57 70

ელ–ფოსტა: raminijoidze@gmail.com

ორგანიზაციის წესდება

 

 

ა(ა)იპ შუახევის რაგბის განვითარების სკოლა

დირექტორი: რამაზ მახარაძე

მობ: 591 45 34 84 

ორგანიზაციის წესდება

 


ა(ა)იპ შუახევის ,,სოციალური სერვისების ცენტრი"

დირექტორი: მერაბ დავითაძე

მობ: 577 20 55 75

ელ–ფოსტა: shuaxevi.socmomsaxureba@gmail.com

ორგანიზაციის  წესდება

 

 

ა(ა)იპ შუახევის კულტურის ცენტრი

დირექტორის მ/შ: მაია დავითაძე

მობ:  577 48 32 31

ელ–ფოსტა: shuakhevikultura1950@gmail.com

ორგანიზაციის წესდება

 

 

ა(ა)იპ შუახევის მუნიციპალური სერვისების სააგენტო

დირექტორი: ზაზა დავითაძე

მობ: 599 85 21 12

ელ–ფოსტა:

ორგანიზაციის წესდება

 

 

ა(ა)იპ შუახევის შშმ პირთა დღის ცენტრი

დირექტორი: გიორგი სურმანიძე

მობ: 555 05 15 15

ელ–ფოსტა: Sh.dgiscentri@gmail.com

ორგანიზაციის წესდება