ანონსი

მრჩეველთა საბჭოს სხდომა

 

         

 

              შუახევის მუნიციპალიტეტის მერთან არსებული საკონსულტაციო ორგანოს            

                                      სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის

 

                                           დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი

 

               დაბა შუახევი                                            30 ივნისი 2021 წელი. 11 საათი

                                         

1.         შუახევის მუნიციპალიტეტის მერის მ/შ ბატონ ომარ ტაკიძის ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში არსებული ვითარებისა და მიმდინარე საქმიანობის შესახებ

 

2.         შუახევის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულების, სოციალურ ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ პროგრამებზე მიმართული თანხები და მათი გადანაწილება-ათვისების მდგომარეობის შესახებ

 

                                     მომხსენებელი- ანზორ ცეცხლაძე -შუახევის მუნიციპალიტეტის             

                                                      მერიის საფინანსო/საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი

 

3.         შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2021 წლის 6 თვეში პრიორიტეტებით გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურული, საამშენებლო-სარეაბილიტაციო და სხვა აღმშენებლობითი პროგრამების შესრულებისათვის გაწეული საქმიანობის შესახებ

 

                                     მომხსენებლები -დავით დავითაძე-შუახევის მუნიციპალიტეტის 

                                                                 მერიის ეკონომიკის, არქიტექტურისა და

                                                                  ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი

 

4.         შუახევის მუნიციპალიტეტში 2021 წლის 6 თვეში მოსახლეობის კეთილდღეობისათვის გათვლილი სოციალური პროგრამები შესრულებისათვის გაწეული საქმიანობის შესახებ

 

                                      მომხსენებელი -რუსუდან შავაძე -შუახევის მუნიციპალიტეტის

                                                                 მერის მოადგილე

 

5.         მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პანდემიური ვითარებისა და გაწეული პროფილაქტიკურ/გამაჯანსაღებელი მუშაობის თაობაზე ჯანდაცვის სამსახურის უფროსის ფიქრია ჯუმუშაძის ინფორმაცია

 

6.         დაბა შუახევსა და მუნიციპალიტეტის სოფლებში სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობისა და მისი გაუმჯობესების ღონისძიებათა შესახებ

 

 

                                     მომხსენებელი -ვასო ხიმშიაშვილი -შუახევის მუნიციპალიტეტის

                                                            მერთან არსებული მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე

 

 

          სხდომაზე მოწვეული არიან:

                                შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის სამსახურების,      

                              აიპ-ების ხელმძღვანელები, თემის რწმუნებულები, დაბა შუახევისა და   

                              ხიჭაურის კომუნალური საცხოვრებელი სახლების სახლმმართველები

 

                                                                       სხდომის დღის წესრიგი შედგენილი არის

                                                                       მუნიციპალიტეტის მერის მოთხოვნითა და

                                                                                          თანხმობით

 

 

           შუახევის მუნიციპალიტეტის მერთან არსებული საკონსულტაციო ორგანოს                 

          სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე                  /ვასო ხიმშიაშვილი/